Muzeul
"Prima scoala
romaneasca"

Filiala "Nicolae Titulescu" Brasov
a
Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris - Bucuresti

In Scheii Brasovului, sub egida bisericii voievodale “Sf. Nicolae” (monument istoric din veacul al XV-lea), din anul 1961 a luat fiinta Muzeul Primei {coli Românesti, devenit astazi un complex muzeal, care adaposteste cel mai mare tezaur muzeistic bisericesc si patrimonial din Transilvania, expunând in opt obiective muzeale, carti, documente si obiecte muzeale unice.

Muzeul scolii, continând tematic “Sala de clasa Anton Pann”, “Tiparnita diaconului Coresi”, “Cartea - factor de unitate nationala”, “Cartea si carturarii brasoveni” este completat prin alte sapte obiective muzeale: “Muzeul Ex-libris” (21.000 piese); “Muzeul Junilor brasoveni”(cu traditiile lor dacice); “Casa memoriala Tudor Ciortea”; “Muzeul Anton Pann si George Ucenescu”; “Muzeul Constantin Brâncoveanu”; “Muzeul de pictura {tefan Mironescu”; “Camerele memoriale Nicole Titulescu si Ion Colan”.

In cadrul complexului se afla Arhiva si Biblioteca veche, adapostind, intre altele, cca. 4000 carti vechi; 30.000 documente cu valoare istorica, icoane, tablouri s.a. intre valorile deosebite mentionam: 13 tiparituri ale diaconului Coresi; Cazania lui Varlaam - l643, in 9 exemplare; Biblia de la Bucuresti - 1688; indreptarea legii - Targoviste - l652; Evanghelia de la Govora - 1646; Cartile {colii Ardelene; prima opereta româneasca - Crai nou; picturi pe sticla, metal, pânza si musama ale lui Constantin Lecca si Misu Popp s.a.. Dintre manuscrisele unice, mentionam Omiliarul din veacul al XI-XII; manuscrise de secol XIV-XV, continuând texte din Ion Gura de Aur, Efrem Sirul si Ion Cantacuzino. Multe manuscrise confirma existenta unei scoli de copisti in Scheii Brasovului, iar scoala, care pâna nu de mult era datata pentru veacul al XVI-lea, se dovedeste a fi inca in veacurile XI-XII de când dateaza Omiliarul folosit ca manual scolar, ea fiind confirmata si de bula papala de la l392, precum si de cronica locala, care consemneaza zidirea ei in piatra la anul 1495.

In ultimul timp, in cadrul cercetarii noastre am putut identifica primul Parimiar românesc din veacul al XVI-lea; mai multe izvoare precoresiene; prima tiparitura slava din lume (Cracovia - 1491); cronica lui Mihai Viteazul tiparita la Nurenberg in anul l603; ma-nuscrise din veacul XIV de la bulgari, tiparituri ale lui Bojidar Vukovoci de la sârbi, prima Biblie a rusilor (Ostrog - 1581 - 2 exemplare). Exista, insusi un bogat fond de manuscrise, tiparituri si documente nestudiate.

In ciuda unui evident tezaur de interes national si international, complexul muzeal din Schei, desevit doar de patru angajati (director, supraveghetor, ingrijitor si paznic) este lipsit de buget, singurul venit provenind de la vizitatori.

Neinclus in circuitul turistic si lipsit financiar de posibilitatea unei popularizari, valorile adapostite aici de atâtea veacuri sunt predispuse unei dramatice degradari, motiv pentru care solicitam, in limita posibilitatilor sa ne sprijiniti pentru obtinerea unor fonduri financiare pentru acest muzeu prin masurile pe care Dumneavoastra le gasiti de cuviinta. Banii vor fi folositi pentru intretinerea muzeului, editarea unor publicatii menite sa promoveze imaginea acestui complex muzeal si realizarea microclimatului necesar depo-zitarii patrimoniului de carte si iconografic.

inapoi <<<